Hektar i ar to jednostki miary powierzchni gruntów, które często są używane w różnych kontekstach. Ale ile dokładnie wynosi hektar w arach i jakie są ich odpowiedniki w metrach kwadratowych?

Hektar, oznaczany skrótem „ha„, to jednostka miary powierzchni gruntów. Wartość hektara to 10 000 metrów kwadratowych (m²). W skrócie, 1 hektar równa się 100 arów.

Z kolei ar, oznaczany jako „a„, to mniejsza jednostka miary powierzchni gruntów. Jego wartość to 100 metrów kwadratowych (m²). W przeliczeniu, 1 ar to 0,01 hektara.

Jeśli chodzi o przeliczanie hektarów na ary, to jest to dość prosta operacja. Należy pomnożyć liczbę hektarów przez 100. Dla ilustracji, 5 hektarów przelicza się na 500 arów.

Podobnie, przeliczanie arów na hektary polega na dzieleniu liczby arów przez 100. Dla przykładu, 500 arów to 5 hektarów.

W praktycznych zastosowaniach, hektar jest często używany do określania większych obszarów, takich jak pola, lasy czy parki. Ar jest z kolei używany do mniejszych powierzchni, takich jak ogrody czy działki budowlane.

Przykładowe przeliczenia hektarów na ary to:

Jednostka miaryLiczbaPrzeliczenie
Hektar (ha)1100 arów
Hektar (ha)2200 arów
Hektar (ha)3300 arów
Hektar (ha)101000 arów
Hektar (ha)10010 000 arów
Ar (a)10,01 hektara
Ar (a)100,1 hektara
Ar (a)1001 hektar
Ar (a)100010 hektarów
Ar (a)10 000100 hektarów