Mb to kb?

Mb to kb?
⁢ Mb ‍to kb? Czy to tylko ⁤kwestia ​literowych przekształceń, czy też klucz⁣ do nowego⁢ rozumienia wirtualnego świata? Dzisiejsza‍ era…